KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

grifon brabantsky1 e1364502341991
Bruselský grifón

Griffon bruxellois
štandard č. 80

grifon belgicky1 e1364502310164
Belgický grifón

Griffon belge
štandard č. 81

grifon brabantsky11 e1364502275344
Brabantský grifón

Petit Brabancon
štandard č. 82

Podmienky chovnosti

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
  • dovezené jedince musia byť zapísané v plemennej knihe UKK
  • dosiahnutie vekovej hranice: 12 mesiacov
  • absolvovanie dvoch výstav v SR vo veku minimálne 12 mesiacov, z toho jednej klubovej s ocenením „Výborný/á/“. Druhé ocenenie z oblastnej, klubovej alebo národnej výstavy „Výborný/á/“, z medzinárodnej výstavy „Veľmi dobrý/á/. Ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
  • Splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu.
  • Zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK
  • Suka môže mať 3 vrhy za 2 roky
  • Ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 rokov. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom. 
Ak chcete, aby váš pes/suka boli zverejnení v sekcii Chovné jedince, pošlite kópiu jeho PP s vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy, potrebné informácie podľa vzoru a kvalitnú fotografiu na email dusan.kuris@gmail.com.
 
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.
V Z O R
Celé meno psa

Dát. narodenia: 

SKPK: pohlavie:

Otec: 

Matka: 

Majiteľ: 

E-mail: 

Web stránka: