KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

CHOVNÍ PSI

BILBO ZE ŠTĚNKOVSKÉHO LESA, SPKP 17, bilbo_ho
nar.: 5.11.2009, majiteľ: PaedDr. Petra Ovečková