KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Podmienky zaradenia do chovu

 • Overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI.
 • dovezené jedince musia byť zapísané v plemennej knihe UKK
 • Dosiahnutie vekovej hranice: 18 mesiacov.
 • Absolvovanie dvoch výstav v SR vo veku minimálne 12 mesiacov, z toho jednej klubovej s ocenením „Výborný/á/“. Druhé ocenenie z oblastnej, klubovej alebo národnej výstavy „Výborný/á/“, z medzinárodnej výstavy „Veľmi dobrý/á/. Ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
 • Absolvovanie popisu jedinca (kontrola stanovených vylučovacích vád) vo veku minimálne 15 mesiacov s výsledkom „chovný/a“. Popis jedinca vykonáva 3 členná komisia v zložení: posudzovateľ exteriéru psov s aprobáciou na dané plemeno, poradca chovu, výnimočne iný funkcionár klubu. Žiadosť o  vykonanie popisnej prehliadky zasielajte na adresu caganova.dominika@gmail.com +421 904 192 944.
 • Podmienka pre zaradenie jedinca do chovu je vyhodnotenie RTG DBK s najvyššou povolenou hodnotou DBK 2/2 (C/C), po dosiahnutí veku jedinca 12 mesiacov.
 • Splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu.
 • Zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK
 • Suka môže mať 3 vrhy za 2 roky
 • Chovateľ je povinný do 70 dní od narodenia šteniat zaslať PCH pre LLP (Dominika Cagáňová) mená šteniat s pridelenými registračnými číslami s plemennej knihy UKK.
 • Ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 rokov. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom. 
 • Použite príbuzenskej plemenitby v chove:
  – pokiaľ sa spoločný predok v rodokmeni šteniat nachádza v 2. generácii aj na strane otca aj na strane matky je použite takejto príbuzenskej plemenitby v kompetencii poradcu chovu.
  – pokiaľ sa spoločný predok v rodokmeni šteniat nachádza v 2. generácii a vyššie na strane otca a 3. generácii na strane matky, alebo opačne v 3 generácii na strane otca a v 2. generácii a vyššie na strane matky je použitie takejto príbuzenskej plemenitby v kompetencii chovateľa.
Ak chcete, aby váš pes/suka boli zverejnení v sekcii Chovné jedince, pošlite kópiu jeho PP s vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy, potrebné informácie podľa vzoru a kvalitnú fotografiu na email dusan.kuris@gmail.com.
 
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.
V Z O R
Celé meno psa

Dát. narodenia: 

SKPK: pohlavie:

Otec: 

Matka: 

Majiteľ: 

E-mail: 

Web stránka: