KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

chovné jedince

Chovné suky

HORA MALÝ DES
SPKP 21, nar.: 23.11.2015
maj.: Hajtol Zoltán Jozef

Thajský Ridžbek Hora malý des, chovná suka

A-MAMBA THAI PEARL MOUNTAIN
SPKP 51  nar: 04.01.2017
Otec: Keetau Kaeo Volarius FCI
Matka: BABBUN FROM Thai Village
Majiteľ: Erik Král
e-mail: [email protected]