KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Podmienky zaradenia do chovu

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI,
  • dovezené jedince musia byť zapísané v plemennej knihe UKK,
  • dosiahnutie vekovej hranice 12 mesiacov,
  • absolvovanie dvoch výstav v SR minimálne v triede mladých, z toho jednej klubovej s ocenením „Výborný/á/“ alebo „Veľmi dobrý“/á/. Druhé ocenenie z oblastnej, národnej, alebo medzinárodnej výstavy „Výborný/á/“. Ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
  • párenie jedincov merle x merle nie je povolené,
  • splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu,
  • zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK,
  • suka môže mať 3 vrhy za 2 roky,
  • ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 roku. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.
Ak chcete, aby váš pes/suka boli zverejnení v sekcii Chovné jedince, pošlite kópiu jeho PP s vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy, potrebné informácie podľa vzoru a kvalitnú fotografiu na email dusan.kuris@gmail.com.
 
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.
V Z O R
Celé meno psa

Dát. narodenia: 

SKPK: pohlavie:

Otec: 

Matka: 

Majiteľ: 

E-mail: 

Web stránka: