KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

chovné jedince

Chovní psi

CASTOR SPOD VYŠEHRADU 
SPKP 134, nar.: 3.9.2003
majiteľ:  Karol Szalay 

CASTOR SPOD VYŠEHRADU

ASKABAN ČIERNY SNEH
SKPK 138/05, nar.: 5.11.2003
majiteľ: Oľga Králiková

ASKABAN ČIERNY SNEH

ERIK BLANSKÝ RYBNÍK
SKPK 143/03, nar.: 23.6.2002
majiteľ: Eva Bělková

HAILEY OD PÚLNOČNÍHO SLUNCE
SPKP 176, nar.: 29.11.2003
majiteľ: Emil Vilina

JOFREI KRÁSNA FANFÁRA
SPKP 176, nar.: 29.11.2003
majiteľ: Vladimír Maruška

JOFREI KRÁSNA FANFÁRA
SPKP 176, nar.: 29.11.2003
majiteľ: Vladimír Maruška

In memoriam

ANAKIN BEAUTY GREMLINS, 
žil do: 24.12.2006 
majiteľ: Klaudia Olšovská

ANAKIN BEAUTY GREMLINS