KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

chovné jedince

Chovné suky

BINA DON-JAMAS 
SPKP 17, nar. 23.09.2016
otec: Albionspitz Talespin
matka: Bona Hajifa
Majiteľ: Ján Masár
E-mail:  [email protected]
Web stránka: www.eurasier.sk

BONA HAJIFA 
SPKP 6/13, nar. 29.06.2012       
Pohlavie: suka
Otec: Casanova von Massow-Krummau
Matka: Hany Tomimopa
Majiteľ: Ján  Masár
E-mail:  [email protected]
Web stránka: www.eurasier.sk