KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

chovné jedince

Chovné suky

CONI TOMIMOPA 
SPKP 1/08, nar. 05.12.2006
Majiteľ: Ján Masár
E-mail:  [email protected]
Web stránka: www.eurasier.sk

CONI TOMIMOPA

BONA HAJIFA 
SPKP 6/13, nar. 21.06.2016       
Pohlavie: suka
Otec: Casanova von Massow-Krummau
Matka: Hany Tomimopa
Majiteľ: Ján  Masár
E-mail:  [email protected]
Web stránka: www.eurasier.sk