KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Chovné jedince

Suky

VLASTA DNWINDTALKERS
Dátum nar.: 25.12.2015
SPKP: UKU.R.0040488
Otec: MONSHER VIRSAL CHAMPION
Matka: MONSHER VIRSAL FLORENTINA
Majiteľ: Martin Lazicius
Chovateľ: Horňaková Dominika 

CIARA
Dátum na.: 07.11.2017
Otec: ARMANI FLER-DA-FOSCH
Matka: VLASTA DNWINDTALKERS
Majiteľ: Martin Lazicius
Chovateľ: Mravík Josef
E-mail: [email protected]
Tel.: 0910 696 696

Ciara