KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Suky

RONA  ŽOMBOCH
Dátum  narodenia: 23.12.2021
SPKP RG 45
Otec: Pom’s Dynasty DJ B-ABRAM
Matka: Akela Diabli z Inoveckej doliny 
Majiteľ : Angelika Tulisova
 
AKELA DIABLI Z INOVECKEJ DOLINY
Dat. narodenia : 03.01.2020
SPKP: RG 21
Otec: Fieliss SHIKHAN
Matka: VLASTA Dnwindtalkers
Majitel :Angelika Tulisova 
AKELA DIABLI Z INOVECKEJ DOLINY

VLASTA DNWINDTALKERS
Dátum nar.: 25.12.2015
SPKP: UKU.R.0040488
Otec: MONSHER VIRSAL CHAMPION
Matka: MONSHER VIRSAL FLORENTINA
Majiteľ: Martin Lazicius
Chovateľ: Horňaková Dominika 

CIARA
Dátum na.: 07.11.2017
Otec: ARMANI FLER-DA-FOSCH
Matka: VLASTA DNWINDTALKERS
Majiteľ: Martin Lazicius
Chovateľ: Mravík Josef
E-mail: diablizinoveckejdoliny@gmail.com
Tel.: 0910 696 696

Ciara

Psi

CEZAR GORO Djuszes
narodený 02.12.2020
SKPK: RG33
Otec: DEMIRAL LEGION
Matka: IMPERIYA LYUTAR DINGO
Tituly: CH Slovinska, CH Maďarska
Práca: skúška BH-SK
Ing. Tomáš Jakubčin
+421 949 431 991
CEZAR GORO Djuszes