KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

 • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI,
 • dovezené jedince musia byť zapísané v plemennej knihe UKK,
 • dosiahnutie vekovej hranice:
  toy, trpasličí do 35 cm 12 mesiacov
  stredný do 45 cm 15 mesiacov
  veľký od 45 cm pes 15 mesiacov suka 18 mesiacov
 • absolvovanie dvoch výstav v SR vo veku minimálne 12 mesiacov, z toho jednej klubovej, u psov so známkou „výborná“ u sučiek minimálne so známkou „veľmi dobrá“. Ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
 • splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu,
 • zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK,
 • suka môže mať 3 vrhy za 2 roky,
 • ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 roku. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.