KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Nové poverenie správou plemien

Správou plemena austrálsky ovčiak je od 1.1. 2024 poverenýAUSTRÁLSKY OVČIAK KLUB.  Správou plemena miniatúrny americký ovčiak  je od 1.1. 2024 poverenýKLUB MINIATÚRNY AMERICKÝ OVČIAK.

Čítať viac »

Odobratie správy plemien

Prezídium UKK schvaľuje odobratie správy plemien austrálsky ovčiak a miniatúrny americký ovčiak od Klubu chovateľov málopočetných plemin psov s platnosťou od 1.11.2023.

Čítať viac »

Dlžníci

Neuhradené platby v KCHMPP (alebo dlžníci KCHMPP) Klubová výstava Tlmače 11.9.2021 Podstávkova Denisa, TR – 30 € Klubová výstava Tesáre 22.-23.9.2018 Holecová Katarína, LLP – 35

Čítať viac »

Uznesenie č. 45/2021

P SKJ ukladá sekretariátu SKJ zverejniť informáciu, že pri prijímaní psa na výstavy musí byť doložená kópia preukazu o pôvode, v opačnom prípade po zistení

Čítať viac »