KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Dlžníci

Neuhradené platby v KCHMPP (alebo dlžníci KCHMPP) Klubová výstava Tlmače 11.9.2021 Podstávkova Denisa, TR – 30 € Klubová výstava Tesáre 22.-23.9.2018 Holecová Katarína, LLP – 35

Čítať viac »

Uznesenie č. 45/2021

P SKJ ukladá sekretariátu SKJ zverejniť informáciu, že pri prijímaní psa na výstavy musí byť doložená kópia preukazu o pôvode, v opačnom prípade po zistení

Čítať viac »