KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Oznamy

Dlžníci

Neuhradené platby v KCHMPP (alebo dlžníci KCHMPP) Špeciálna výstava Koválov 15.5.2022Šimeková Miroslava, AUS – 35 € Klubová výstava Tlmače 11.9.2021Podstávkova Denisa, TR – 30 €Prochádzka Ladislav, JŠ –

Čítať viac »

Uznesenie č. 45/2021

P SKJ ukladá sekretariátu SKJ zverejniť informáciu, že pri prijímaní psa na výstavy musí byť doložená kópia preukazu o pôvode, v opačnom prípade po zistení

Čítať viac »